ÖzelPortreler

Türkiye’nin ilk kadın tarihçisi Afet İnan

Atatürk’ün manevi evlatlarından biri olan Afet İnan, 1908 ile 1985 yılları arasında yaşadı.
Bursa Kıza Öğretmen Okulunu bitirdiğinde, yani 1925 yılında, Atatürk tarafından Fransızca öğrenmesi için Lozan’a gönderildi. İki yıl Lozan’da kaldıktan sonra Türkiye’ye geri döndü ve öğretmenlik sınavını vererek, Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne tarih ve yurtbilgisi öğretmeni olarak atandı. Yıl 1929’du…
1931 yılında ise Türk tarihi tetkik cemiyetinin bir numaralı üyesi oldu.
1935 yılında, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarafından kendisine öğretim üyeliği teklif edildi. Ancak Afet İnan, doktorasının yokluğu nedeniyle bu görevi kabul etmedi.
Bunun üzerine doktora yapmaya karar vererek Cenevre’ye gitti…
Cenevre Üniversitesi sosyal ve ekonomik bilimler fakültesi yakın çağ ve modern tarih bölümünü bitirdi. 1939 yılında sosyoloji doktoru olmuştu…
Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün de savunduğu Türk tarih tezine bağlı olarak araştırmalar yaptı. Budapeşte Arşivinde çalıştı. 1942 yılında doçent, 1945 yılında ise profesör oldu. Değişik üniversitelerde ve kara harp okulunda Türkiye cumhuriyeti ve devrim tarihi dersleri verdi.
1978 yılında emekliye ayrıldı.
Bu arada, 1955 ile 1979 yılları arasında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Türk Tarih Kurumu’nu temsil etti.
Yapıtlarından başlıcaları:
Atatürk’ten Hatıralar
Türk Amirali Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri
Türkiye Halkının Antropolijik Karakterleri ve Türkiye Tarihi
Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler
Atatürk ve Türk Kadının Haklarının Kazanılması
Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri
Atatürk’ten Yazdıklarım
Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
İzmir İktisat Kongresi