YaşamYazılar

Dünyada kadınların mülkiyet hakları

Bir ülkenin kalkınmasında kadının ekonomik özgürlüğü olması kilit noktasıdır. Kadınların mülkiyet hakları da ekonomik kalkınmanın anahtarıdır.

Dünya nüfusu 8 milyarı aştı ve bunun yarısı kadın. Ancak, dünya genelindeki ülkelere bakıldığında bunların yüzde 40’ında kadınların mülkiyet hakkı kanunlarla korunmadığı görülüyor. Söz konusu bu ülkelerde, kadınların mülkiyet hakları sosyal normlar, gelenekler ve mevzuat nedeniyle sınırlanıyor. Bu durum da onların ekonomik durumlarını ve yoksulluğun üstesinden gelme fırsatlarını engelliyor. Kadınların küçük çiftçilerin çoğunluğunu oluşturduğu ve tarım işlerinin yüzde 75’inden fazlasını yaptığı ülkelerde bile, kadınların işledikleri ve ailelerini geçindirmek için ihtiyaç duydukları toprağa sahip olma hakları rutin olarak reddediliyor.

Renkler neyi ifade ediyor

Yukarıdaki haritada bu durum açıkça görünmektedir. Türkiye’nin de dahil olduğu yeşil renk ile gösterilen ülkelerde kadının mülkiyet hakları kanunlarla korunmuş olup hiç bir ayrımcılığa maruz kalmıyor.

Haritada sarı renk ile gösterilen ülkelerde ise, kadınların mülkiyet hakkı kadınların aleyhine ayrımcılıkla karşı karşıya.

Haritada kırmızı renk ile gösterilen ülkelerde ise, kanunlar kadının mülkiyet hakkını korumuyor.