KitaplıkTarihden

Cariyeler Bacılar Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler

İlk yayımlanmasının ardından geçen on yılda hâlâ güncelliğini koruyan ve tartışmalara uzak kalmayan bir çalışma. Ülkemizde kadın araştırmalarında son yıllarda kuşkusuz çok yol alındı. Ancak bu araştırmaların toplumbilim çalışmalarına getirebileceği eleştirel bakışı göz ardı eden zihniyetin aşıldığı söylenemez. Deniz Kandiyoti’nin 1975-1995 yılları arasında yazdığı seçilmiş yazılarını içeren Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar bu alanda çok önemli açılımlar getiriyor. Kırsal/kentsel dönüşümün cinsiyet rollerini etkisi; Kemalist feminizmin anlamı; cinsiyet rollerinin milliyetçilik, deevlet ve İslam bağlamında sorgulanması; erkek kimliklerinin toplumla iktidar ve egemenliğin kurumsallaşmasıyla bağlantısı; aterkilliğin kadınların yanı sıra erkekler üzerindeki baskıcılığı; “kadın” terimi yerine önerilen “toplumsal cinsiyet” kavramının olanakları; bu kavramın “modernlik” anlayışları çerçevesinde irdelenmesi gibi pek çok konuyu tartışmaya açıyor.

Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar Kadın Araştırmaları alanında çalışma yapanların yanı sıra, Türkiye’deki değişen dinamikleri kavramaya çalışan okurların da ilgisi çekecek çok değerli bir kaynak.

Cariyeler Bacılar Yurttaşlar

Yazar: Deniz Kondiyoti
Yayınevi: Metis Yayınları
Baskı Yılı: 2015
İlk Baskı Yılı: 2000
Dil: Türkçe
Barkod: 9789753421508