Kitaplık

Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın

“Kadının ikincilliğinin doğal kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin meşru gerekçesi sayılması, her üç tektanrılı dinin ortak özelliği. Bu ortak özellik, tarihsel ve coğrafi olarak üç geleneğin de aşağı yukarı aynı ya da birbirine yakın topraklarda ve benzer maddi koşullarda benzer gereksinimlere yanıt olarak doğup gelişmeleriyle açıklanabilse bile, ilginç olan, bugünkü ifadelerinde de kadınlara ilişkin tutum ve anlayışı odak almaları.

Günümüzdeki Protestan ve İslamcı köktendinciliğin de kadının konumu ve denetimi üzerinde yoğunlaştığını ve kendilerini toplumsal cinsiyet ve kadının “doğru” toplumsal rolü aracılığıyla meşrulaştırdıklarını görüyoruz. Karşılaştırmalı yaklaşım, bu konuda da, partikülarizme ve oryantalizme düşülerek dinsel canlanışı salt İslam’a özgü bir olgu olarak görme yanılgısına engel olacak ve köktendinciliğin, İslam’ın “egzotik” alanıyla sınırlı ve anlaşılmaz bir şey olmadığının görülmesine yardım edecektir.”
-Fatmagül Berktay-

Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyet’te Kadının Statüsü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Yazar: Fatmagül Berktay
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Basım Tarihi: 1996
Dil: Türkçe
Kapak: Kağıt Kapak
Sayfa Sayısı: 240 sayfa
ISBN-10: 975342096X
ISBN-13: 978-9753420969
Boyutlar: 13 x 19.5 cm