Tarihden

‘İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin hikayesi

İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, kadınlara güzel sanatlar eğitimi vermek için 1914 yılında İstanbul’da kuruldu. 1883 yılında Arkeoloji Müzesi’ne bağlı olarak eğitim hayatına başlayan Osmanlı Devleti’nin ilk güzel sanatlar okulu olan “Sanayi-i Nefise Mektebi” sadece erkek öğrencilere eğitim veriyordu. Tanzimat döneminde yükselen kadın hareketleri doğrultusunda ve kadın derneklerinin ısrarlı çalışmaları sonucu, ilk kadın üniversitesi İnâs Darülfünunu 1914’te kuruldu. Böylece İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi, yani kadınlar için güzel sanatlar akademisi de kurulmuş oldu. Kız-erkek ayrımının kalkmasına kadar 1920’li yıllara kadar eğitimlere devam etti.

İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi
Kızlar Atölyesi

İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin açılmasında Paris’te sanat eğitimi alan ve orada atölyesi olan ressam Mihri Müşfik Hanım’ın büyük rolü oldu. Mihri Hanım bir süre okulun müdürlüğünü de yaptı.

Kız öğrencilerin, güzel sanatlar alanında eğitim görüp, kendini geliştirmesi amacıyla açılan bu okula ilk yıl 33 öğrenci kayıt yaptırdı. İlk başlarda sadece resim bölümü vardı. Birkaç yıl sonra heykeltıraşlık bölümü de kuruldu.

Kız ve erkek öğrenciler beraber ders almaya başladıklarında
Kız ve erkek öğrenciler beraber ders almaya başladıklarında

1917 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, müze müdürlüğünden ayrılarak Maarif Bakanlığı’na bağlandı. Okul Fındıklı’daki binasına taşındığında, 1923 yılında kız ve erkekler birlikte eğitim almaya başladı. Birleşen kız ve erkek sanat okulları, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’dir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi